Našim zákazníkům zpracujeme dokumentaci předkládanou SÚJB.

  • Příprava žádosti o povolení SÚJB k činnostem specifikovaných v atomovém zákoně včetně předkládané dokumentace
  • Aktualizace a revize stávající dokumentace
  • Úprava dokumentace v souladu se změnami legislativy