Našim zákazníkům nabízíme kompletní balíček služeb zajištění ochrany, splňující legislativní požadavky. Soubor služeb mimo jiné zahrnuje:

  • Dohlížející osobu
  • Osobní dozimetrii
  • Monitorování pracoviště
  • Zpracování dokumentace
  • Školení pracovníků
  • Metrologické ověření přístrojů a jejich případné zapůjčení
  • Poradenství a konzultace v oblasti radiační ochrany a bezpečnosti