• Monitorování zajišťujeme termoluminiscenčními dozimetry uzavřenými v prstýnkových pouzdrech určených k nošení na prstu.
  • Prstová dozimetrie je doplňková služba k celotělové dozimetrii.
  • Dozimetry se mění měsíčně podle nastaveného programu monitorování.
  • Dozimetry zasíláme poštou vždy ke sjednanému datu.
  • Rozsah měření:
    • Energie fotonů (gama, rentgen): 30 keV – 15 MeV
    • Rozsah dávky: 0,05 mSv – 5 Sv