• Monitorování zajišťujeme stopovými detektory na bázi mylarové folie.
  • Dozimetry se mění měsíčně podle nastaveného programu monitorování.
  • Neutronová dozimetrie je doplňková služba k celotělové dozimetrii.
  • Dozimetry zasíláme poštou vždy ke sjednanému datu.
  • Neutronové dozimetry nám kromě dávky umožňují určit typ záření a pravděpodobný zdroj.
  • Neutronové dozimetry archivujeme a je možné je v případě nutnosti opětovně vyhodnotit.
  • Rozsah měření:
    • Energie neutronů: 0,5 eV – 14 MeV
    • Rozsah dávky: 0,2 mSv – 2 Sv