• Monitorování zajišťujeme filmovými nebo termoluminiscenčními dozimetry.
 • Dozimetry jsou uzavřeny v plastových kazetách a jsou nošeny na referenčním místě – levá strana hrudníku.
 • Dozimetry se mění buď měsíčně, nebo čtvrtletně – podle nastaveného programu monitorování.
 • Dozimetry zasíláme poštou vždy ke sjednanému datu.
 • Filmové dozimetry nám umožňují kromě dávky určit navíc:
  • dominantní směr, odkud byl dozimetr ozářen
  • druh a energii záření
  • časový charakter ozáření (krátkodobé vs. dlouhodobé)
 • Filmové dozimetry archivujeme a je možné je v případě nutnosti opětovně vyhodnotit.
 • Rozsah měření:
  • Energie fotonů (gama, rentgen): 12 keV – 15 MeV
  • Energie elektronů: 0,3 MeV – 15 MeV
  • Rozsah dávky: 0,02 mSv – 1,5 Sv