V souvislosti s novou atomovou legislativou vznikla povinnost monitorovat radiační pracovníky, kteří používají ochrannou zástěru, druhým celotělovým dozimetrem, umístěným na referenčním místě pod zástěrou.

Tento požadavek je uveden ve vyhlášce o radiační ochraně č. 422/2016 Sb., §70 odst. 6: „Radiační pracovník, který vykonává činnosti, které jsou prováděny a kontrolovány pomocí zdroje ionizujícího záření za jeho přítomnosti v ozařovně v blízkosti zdroje ionizujícího záření, a podle programu monitorování je vybaven ochranou stínicí zástěrou, musí mít přiděleny dva osobní dozimetry, z nichž jeden je umístěn na této zástěře a druhý pod ní. …“

Cílem tohoto opatření je zpřesnit určení obdržené dávky právě s ohledem na stínící ochranné prostředky a umožnit lepší optimalizaci prací se zdroji s ohledem na míru ozáření.

Pokud potřebujete zavést monitorování druhým dozimetrem, kontaktujte nás.