V roce 2019 se s námi můžete osobně setkat na několika odborných konferencích.

 

9. Konference radiologické fyziky

16. – 18. 4. 2019

Harachov Orea hotel Sklář

Dny radiační ochrany – listopad 2019

listopad 2019, bude upřesněno

Dny nukleární medicíny

září 2019, bude upřesněno