Společnost NUVIA Dosimetry, s.r.o. spustila webový portál osobní dozimetrie KIPOD.

Smyslem KIPODu je mít po ruce všechny potřebné informace o pracovnících z monitorovaného prostředí a jejich naměřených hodnotách měsíčních, popř. tříměsíčních dávek. Pokud ještě nemáte přístup do KIPODu a jste zákazníkem NUVIA Dosimetry, s.r.o., můžete nás kontaktovat a přístup do systému vám zajistíme.

Funkce KIPODu:

  • Přehled podniků, oddělení a poskytovaných služeb (filmová dozimetrie, osobní termoluminiscenční dozimetrie, prstová dozimetrie, neutronová dozimetrie)
  • Přehled pracovníků na jednotlivých odděleních
  • Přehled naměřených hodnot dávek monitorovaných osob
  • Možnost zaslat nám oznámení o začátku monitorování nebo ukončení monitorování pracovníků
  • Možnost zaslat nám všeobecné požadavky v podobě elektronických zpráv

přihlásit se
KIPOD