NUVIA Dosimetry, s.r.o. provádí externí klinické audity pro oblasti lékařského ozáření stanovené v § 75 odst. 3 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, a to pro oblasti radioterapie.

NUVIA Dosimetry, s.r.o. při externích klinických auditech postupuje v souladu s:

  • § 75, § 78, § 81 a § 82 zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a
  • § 9 a § 10 vyhlášky č. 410/2012 Sb. o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření.

Rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti radioterapie, vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 30. 10. 2015 pod č.j. MZDR 35857/2015-5/OZS a které nabylo právní moci dne 15. 11. 2015.

Máte-li zájem o provedení externího klinického auditu na Vašem pracovišti prostřednictvím NUVIA Dosimetry, s.r.o., potom nás prosím kontaktujte. Na základě informace o rozsahu Vámi poskytovaných služeb a Vašem vybavení používaném k lékařskému ozáření Vám vypracujeme cenovou nabídku.

V souladu s ustanovením zákona č. 373/2011 Sb., § 78, odst. 1 zveřejňujeme pravidla procesu hodnocení způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy (radioterapie) – ke stažení zde