Archiv autora: kamil

Monitorování pracovníků druhým dozimetrem

V souvislosti s novou atomovou legislativou vznikla povinnost monitorovat radiační pracovníky, kteří používají ochrannou zástěru, druhým celotělovým dozimetrem, umístěným na referenčním místě pod zástěrou.

Tento požadavek je uveden ve vyhlášce o radiační ochraně č. 422/2016 Sb., §70 odst. 6: „Radiační pracovník, který vykonává činnosti, které jsou prováděny a kontrolovány pomocí zdroje ionizujícího záření za jeho přítomnosti v ozařovně v blízkosti zdroje ionizujícího záření, a podle programu monitorování je vybaven ochranou stínicí zástěrou, musí mít přiděleny dva osobní dozimetry, z nichž jeden je umístěn na této zástěře a druhý pod ní. …“

Cílem tohoto opatření je zpřesnit určení obdržené dávky právě s ohledem na stínící ochranné prostředky a umožnit lepší optimalizaci prací se zdroji s ohledem na míru ozáření.

Pokud potřebujete zavést monitorování druhým dozimetrem, kontaktujte nás.

Osobní celotělová dozimetrie

 • Monitorování zajišťujeme filmovými nebo termoluminiscenčními dozimetry.
 • Dozimetry jsou uzavřeny v plastových kazetách a jsou nošeny na referenčním místě – levá strana hrudníku.
 • Dozimetry se mění buď měsíčně, nebo čtvrtletně – podle nastaveného programu monitorování.
 • Dozimetry zasíláme poštou vždy ke sjednanému datu.
 • Filmové dozimetry nám umožňují kromě dávky určit navíc:
  • dominantní směr, odkud byl dozimetr ozářen
  • druh a energii záření
  • časový charakter ozáření (krátkodobé vs. dlouhodobé)
 • Filmové dozimetry archivujeme a je možné je v případě nutnosti opětovně vyhodnotit.
 • Rozsah měření:
  • Energie fotonů (gama, rentgen): 12 keV – 15 MeV
  • Energie elektronů: 0,3 MeV – 15 MeV
  • Rozsah dávky: 0,02 mSv – 1,5 Sv

Osobní prstová dozimetrie

 • Monitorování zajišťujeme termoluminiscenčními dozimetry uzavřenými v prstýnkových pouzdrech určených k nošení na prstu.
 • Prstová dozimetrie je doplňková služba k celotělové dozimetrii.
 • Dozimetry se mění měsíčně podle nastaveného programu monitorování.
 • Dozimetry zasíláme poštou vždy ke sjednanému datu.
 • Rozsah měření:
  • Energie fotonů (gama, rentgen): 30 keV – 15 MeV
  • Rozsah dávky: 0,05 mSv – 5 Sv

Osobní neutronová dozimetrie

 • Monitorování zajišťujeme stopovými detektory na bázi mylarové folie.
 • Dozimetry se mění měsíčně podle nastaveného programu monitorování.
 • Neutronová dozimetrie je doplňková služba k celotělové dozimetrii.
 • Dozimetry zasíláme poštou vždy ke sjednanému datu.
 • Neutronové dozimetry nám kromě dávky umožňují určit typ záření a pravděpodobný zdroj.
 • Neutronové dozimetry archivujeme a je možné je v případě nutnosti opětovně vyhodnotit.
 • Rozsah měření:
  • Energie neutronů: 0,5 eV – 14 MeV
  • Rozsah dávky: 0,2 mSv – 2 Sv

Dozimetrie oční čočky

 • Monitorování zajišťujeme filmovými dozimetry.
 • Dozimetry jsou uzavřeny v plastových kazetách a jsou nošeny na čelence uprostřed čela.
 • Dozimetry se mění buď měsíčně, nebo čtvrtletně – podle nastaveného programu monitorování.
 • Dozimetrie oční čočky je doplňková služba k celotělové dozimetrii.
 • Dozimetry zasíláme poštou vždy ke sjednanému datu.
 • Filmové dozimetry nám umožňují kromě dávky určit navíc:
  • dominantní směr, odkud byl dozimetr ozářen
  • druh a energii záření
  • časový charakter ozáření (krátkodobé vs. dlouhodobé)
 • Filmové dozimetry archivujeme a je možné je v případě nutnosti opětovně vyhodnotit.
 • Rozsah měření:
  • Energie fotonů (gama, rentgen): 12 keV – 15 MeV
  • Energie elektronů: 0,3 MeV – 15 MeV
  • Rozsah dávky: 0,02 mSv – 1,5 Sv

Služba dohlížející osoby

Našim partnerům poskytneme službu dohlížející osoby zajišťující v souladu s atomovým zákonem soustavný dohled nad radiační ochranou:

 • Informování pracovníků o práci se zdroji ionizujícího záření a spojených rizicích
 • Vzdělávání pracovníků, ověřování způsobilosti pracovníků k bezpečnému nakládání se zdroji ionizujícího záření pravidelnými zkouškami
  (před zahájením práce a nejméně 1x ročně)
 • Příprava programu monitorování a dalších dokumentů
 • Vedení předepsané dokumentace
 • Evidence zdrojů ionizujícího záření a souvisejících zařízení a přístrojů
 • Organizování přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability provádění zkoušek provozní stálosti zdrojů ionizujícího záření
 • Vyšetřování mimořádných událostí

Zpracování dokumentace pro SÚJB

Našim zákazníkům zpracujeme dokumentaci předkládanou SÚJB.

 • Příprava žádosti o povolení SÚJB k činnostem specifikovaných v atomovém zákoně včetně předkládané dokumentace
 • Aktualizace a revize stávající dokumentace
 • Úprava dokumentace v souladu se změnami legislativy